/revised 10 Jul 2013
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels
C-D

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


Etikett för försändelse inneållande celluloid
Label for postal item containing celluloid
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Feb 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Feb 2010


Buntetikett för citoförsändelser
Bundle label for cito items
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Jan 2006


Cito postförskotts etiket
Label type: Cito C.O.D label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 22 Dec 2001


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 Dec 2003


Etikett för skrymmande paket
Label for bulky parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Feb 2009


Etikett för bräckligt paket
Label for fragile parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Sep 2009


Etikett för bräckligt paket
Label for fragile parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Jan 2010


Etikett för utrikes enhetslast
Label for foreign bulk parcel mail
Tillagd eller ändrad/Added or revised 7 Jan 2007


Returetikett för försändelse utan tulldeklaration
Return label for item without customs declaration
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Apr 2002


Förslutningsremsa från PFFS
Paper seal from the stamp department
Return label for item without customs declaration
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Jun 2004


Etikett för paket sänt med Continental Express
Label for parcel sent by Continental Express
Tillagd eller ändrad/Added or revised 15 May 2007


Instruktioner vid pakets obeställbarhet
 Instructions for undeliverable parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 May 2005


Etikett för sammanställning av avgifter på paket från utlandet
Label for listing of fees for incoming foreign parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 29 Dec 2008


Ankomstnummeretikett
Receiving no label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Jan 2007


Etikett för definitiv eftersändning
Label for definitive re-mailing
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Apr 2007


Returetikett, afliden
Return label, deceased
Tillagd eller ändrad/Added or revised 7 Feb 2010


Fästremsa för delgivning
Affixing strip for legal communication form
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 5 Dec 2005


Returetikett, flyttat
Return label, removed
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Aug 2009


Returetikett, flyttat
Return label, removed
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Oct 2008


Returetikett
Return label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Jul 2002


Eetikett angående brevlådetömning
Label regarding letter box clearing
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Feb 2010
 


Krashpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 17 Oct 2003


Etikett angående försening p.g.a adressfel
Label regarding delay due to address error
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Oct 2003


Etikett angående försening p.g.a adressfel
Label regarding delay due to address error
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Jun 2005


Etikett angående försening p.g.a adressfel
Label regarding delay due to address error
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 10 Oct 2008


Etikett angående bristfällig adress
Label regarding incomplete/wrong address
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 10 Jul 2013


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 28 Sep 2002


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 5 Jan 2005


Etikett för misslyckad lördagsutdelning
Label for failure in Saturday delivery
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 10 Oct 2008


Etikett angående söndrigt paket
Label regarding damaged parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Mar 2002


Etikett angående skadat paket
Label regarding damaged parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Etikett angående söndrigt paket
Label regarding damaged parcel


Etikett för Blixtibrev
Label for "Blixtibrev"
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Apr 2007


Etikett för Multibrev
Label for "Multibrev"
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 sep 2003


Tulletikett
Customs label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Jan 2007


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Mar 2004


Buntetikett
Bundle label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Jan 2009

Adressförfrågan
Adress inquery
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Feb 2010


Etikett för dörr till dörr paket
Label for door to door parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Aug 2007