Etikettstyp: Etikett för bräckligt paket
Label type: Label for fragile parcel

Storlek, totalt/Size, total: ca 45x12 + 45x62 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: ca 35x7  + 36x58 mm

Färg: rött tryck på vitt papper
Colour: red print on white paper

Perforering etc: genomstick mellan delarna, kanterna skurna
Perforation etc: rouletted between the sections, other sides cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl. 251 (Jun 40)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 18 Sep 1942

Senast kända användning/Latest known use: 25 Aug 1945

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: Antikva. Består av en del avsedd för paketet och en liten del avsedd för adresskortet
Comment: Serifed. Two parts; one part intended for the parcel and one small part intended for the parcel card
 


Etikettstyp: Etikett för bräckligt paket
Label type: Label for fragile parcel

Storlek, totalt/Size, total: ca 45x12 + 64x45 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: ca 35x6.5  + 36x59? mm

Färg: rött tryck på vitt papper
Colour: red print on white paper

Perforering etc: genomstick mellan delarna, kanterna skurna
Perforation etc: rouletted between the sections, other sides cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl. 251 (Okt 43)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 21 Dec 1946

Senast kända användning/Latest known use: 12 Apr 1948

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: Antikva. Består av en del avsedd för paketet och en liten del avsedd för adresskortet
Comment: Serifed. Two parts; one part intended for the parcel and one small part intended for the parcel card
 

Etikettstyp: Etikett för bräckligt paket
Label type: Label for fragile parcel

Storlek, totalt/Size, total: ca 37x10 + 37x51 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: ca 27x6.5  + 30x48 mm

Färg: rött tryck på vitt papper
Colour: red print on white paper

Perforering etc: genomstick mellan delarna, kanterna skurna
Perforation etc: rouletted between the sections, other sides cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl. 251. (Aug. 47.)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 10 Apr 1948

Senast kända användning/Latest known use: 17 Dec 1969

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: Antikva. Består av en del avsedd för paketet och en liten del avsedd för adresskortet
Comment: Serifed. Two parts; one part intended for the parcel and one small part intended for the parcel card
 

Etikettstyp: Etikett för bräckligt paket
Label type: Label for fragile parcel

Storlek, totalt/Size, total: ca 37x12 + ?x37 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: ca 26x8 + ? mm

Färg: rött tryck på vitt papper
Colour: red print on white paper

Perforering etc: genomstick mellan delarna, kanterna skurna
Perforation etc: rouletted between the sections, other sides cut

Officielt blankettnummer/Official form no: ?

Tidigast kända användning/Earliest known use: 22 Dec 1956

Senast kända användning/Latest known use: 16 Nov 1975

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: Grotesk. Består av en del avsedd för paketet och en liten del avsedd för adresskortet
Comment: Sans serif. Two parts; one part intended for the parcel and one small part intended for the parcel card
 


Etikettstyp: Etikett för bräckligt paket
Label type: Label for fragile parcel

Storlek, totalt/Size, total: ca 37x11 +53x37 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: ca 30x7.5 +50x30 mm

Färg: rött tryck på vitt papper
Colour: red print on white paper

Perforering etc: ofärgat eller färgat genomstick mellan delarna, kanterna skurna
Perforation etc: uncoloured or coloured roulette between the sections, other sides cut

Officielt blankettnummer/Official form no: 2112.09 (Mars 65)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 7 Sep 1965

Senast kända användning/Latest known use: 28 Nov 1978

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: Grotesk, a och g ändrade. Består av en del avsedd för paketet och en liten del avsedd för adresskortet
Comment: Sans serif, a and g changed. Two parts; one part intended for the parcel and one small part intended for the parcel card
 

Etikettstyp: Etikett för bräckligt paket
Label type: Label for fragile parcel

Storlek, totalt/Size, total: ca 38x17 +38x52 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: ca 31x9 + 31x48 mm

Färg: rött tryck på vitt papper
Colour: red print on white paper

Perforering etc: genomstick mellan delarna, kanterna skurna
Perforation etc: between the sections, other sides cut

Officielt blankettnummer/Official form no: 2112.09 (dec 76)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 7 Jun 1977

Senast kända användning/Latest known use: 9 Jan 1992

Litteratur/Litterature: 

Kommentar:  Består av en del avsedd för paketet och en liten del avsedd för adresskortet
Comment: Two parts; one  intended for the parcel and one small part intended for the parcel card
 

Etikettstyp: Etikett för bräckligt paket
Label type: Label for fragile parcel

Storlek, totalt/Size, total: ca 38x16 +54x38 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: ca 31x9 + 30x47 mm

Färg: rött tryck på vitt papper
Colour: red print on white paper

Perforering etc: genomstick mellan delarna, kanterna skurna
Perforation etc: between the sections, other sides cut

Officielt blankettnummer/Official form no: 2112.09 (feb 79), (sep 88) 667

Tidigast kända användning/Earliest known use: 1 Dec 1989

Senast kända användning/Latest known use: 30 Nov 1990

Litteratur/Litterature: 

Kommentar:  Består av en del avsedd för paketet och en liten del avsedd för adresskortet
Comment: Two parts; one  intended for the parcel and one small part intended for the parcel card
 

Etikettstyp: Etikett för bräckligt paket
Label type: Label for fragile parcel

Storlek, totalt/Size, total: ca 38x16 +54x38 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: ca 31x9 + 30x47 mm

Färg: rött tryck på vitt papper
Colour: red print on white paper

Perforering etc: genomstick mellan delarna, kanterna skurna
Perforation etc: between the sections, other sides cut

Officielt blankettnummer/Official form no: 2112.09 (feb 79) 137-79

Tidigast kända användning/Earliest known use: 5 Feb 1982

Senast kända användning/Latest known use: 

Litteratur/Litterature: 

Kommentar:  Består av en del avsedd för paketet och en liten del avsedd för adresskortet. "C"mer rundat och annat "a"
Comment: Two parts; one  intended for the parcel and one small part intended for the parcel card. "C" more rounded and different "a"