Etikettstyp: etikett för utrikes enhetslast
Label type: label for foreign bulk parcel mail

Storlek, totalt/Size, total: 52x52mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 52x48 mm

Färg: blått, gult och rött tryck på vitt självhäftande papper
Colour: blue, yellow and red print on white self-adhesive  paper

Perforering etc: skuren, självhäftande
Perforation etc: cut self-adhesive

Officielt blankettnummer/Official form no: 2112.48 (nov 85)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 

Senast kända användning/Latest known use:

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: