Etikettstyp: etikett för misslyckad lördagsutdelning
Label type: label for failure in Saturday delivery

Storlek, totalt/Size, total: 73x52 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 65x44 mm

Färg: blått tryck på vitt papper
Colour: blue print on white paper

Perforering etc: genomstick upptill, övriga sidor skurna
Perforation etc: rouletted at top, other sides cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl 2260.02 (aug 78)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 9 Feb 1979

Senast kända användning/Latest known use: 8 Feb 1985

Litteratur/Litterature: Norborg, Knut: Modern Filateli: Lördagsutdelning av post (Katalog Nordia 95 p48-54)

Kommentar: 
Comment: 
 


 
Etikettstyp: etikett för misslyckad lördagsutdelning
Label type: label for failure in Saturday delivery

Storlek, totalt/Size, total: 54x37 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 49x31 mm

Färg: blått tryck på vitt papper
Colour: blue print on white paper

Perforering etc: vågrät genomstick, övre bladmarginalen skuren
Perforation etc: horizontally rouletted, upper pane margin cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl 2260.02 (nov 78)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 12 Jun 1981

Senast kända användning/Latest known use: 10 Jan 1987

Litteratur/Litterature: Norborg, Knut: Modern Filateli: Lördagsutdelning av post (Katalog Nordia 95 p48-54)

Kommentar: 
Comment: 
 

Etikettstyp: etikett för misslyckad lördagsutdelning
Label type: label for failure in Saturday delivery

Storlek, totalt/Size, total: 51x27 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 46x22 mm

Färg: grönt tryck på vitt papper
Colour: green print on white paper

Perforering etc: 
Perforation etc: 

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl 2260.13 (dec 80)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 3 Jun 1981

Senast kända användning/Latest known use: 24 Jan 1986

Litteratur/Litterature: Norborg, Knut: Modern Filateli: Lördagsutdelning av post (Katalog Nordia 95 p48-54)

Kommentar: 
Comment: