Etikettstyp: returetikett, flyttat
Label type: return label, removed

Storlek, totalt/Size, total: 26x19 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 23x16 mm

Färg: ljusgrönt och svart tryck på vitt papper
Colour: light green and black print on white paper

Perforering etc: tandad
Perforation etc: perforated

Officielt blankettnummer/Official form no: 39g

Tidigast kända användning/Earliest known use: 12 Apr 1905

Senast kända användning/Latest known use: 15 Mar 1922

Litteratur/Litterature: Billgren Andersson: Svensk Posthistoria 1855-1925 p.286-288. Focit Postal VI p.359

Kommentar: 
Comment: 
 

Etikettstyp: returetikett, flyttat
Label type: return label, removed

Storlek, totalt/Size, total: 26x22 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 19x16 mm

Färg: svart tryck på vitt papper
Colour: black print on white paper

Perforering etc: genomstick
Perforation etc: rouletted

Officielt blankettnummer/Official form no: 

Tidigast kända användning/Earliest known use: 4 Nov 1927

Senast kända användning/Latest known use: 1 Jan 1940

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: 
 

Etikettstyp: returetikett, flyttat
Label type: return label, removed

Storlek, totalt/Size, total: 26x18 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 21x14.5 mm

Färg: svart tryck på vitt papper
Colour: black print on white paper

Perforering etc: genomstick
Perforation etc: rouletted

Officielt blankettnummer/Official form no: 

Tidigast kända användning/Earliest known use: 23 Oct 1943

Senast kända användning/Latest known use: 10 Oct 1946

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: 
 

Etikettstyp: returetikett, flyttat
Label type: return label, removed

Storlek, totalt/Size, total: 25x18 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 21x15 mm

Färg: svart tryck på vitt papper
Colour: black print on white paper

Perforering etc: genomstick
Perforation etc: rouletted

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl 39 g. (Jan 00.) 25 1453

Tidigast kända användning/Earliest known use: 29 Dec 1933

Senast kända användning/Latest known use: 18 Jan 1948

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: tryckt i ark om 9x10 etiketter
Comment: printrd in sheets of 9x10 labels
 

Etikettstyp: returetikett, flyttat
Label type: return label, removed

Storlek, totalt/Size, total: 25x25 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 19x7 mm

Färg: svart tryck på vitt papper
Colour: black print on white paper

Perforering etc: genomstick, skuren upptill
Perforation etc: rouletted, cut at top

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl 39 g. (Jan 00.) 25 1453

Tidigast kända användning/Earliest known use:

Senast kända användning/Latest known use: 

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: denna etikett återfinns i övre marginalen på arken med föregående etikett, förmodligen avsedd som förklaring
Comment: this label is in the upper margin of the sheets with the previous label, probably intended as explanation