Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993
Under taxan avbildas kända exempel. Klicka på bilden för större illustration och närmare beskrivning

Har Du synpunkter eller objekt, taxor eller dokument som inte är illustrerade, hör av Dig till sspd@sastamps.se

Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse.

1 Jul 1921-30 Sep 1925: 20 öre

1 Okt 1925-30 Jun 1930: 30 öre

1 Jul 1930-30 Jun 1948, om dragarpengar inte gäldas: 30 öre

1 Jul 1930-30 Jun 1948, om dragarpengar gäldas: 10 öre (dragarpengarnas storlek, se nedan)

1 Jul 1948-31 Mars 1959, om dragarpengar inte gäldas: 50 öre

1 Jul 1948-31 Mars 1959, om dragarpengar gäldas: 30 öre (dragarpengarnas storlek, se nedan)

1 Apr 1959-30 Jun 1964, om dragarpengar inte gäldas: 70 öre
1 Apr 1959-30 Jun 1964, om dragarpengar gäldas: 50 öre (dragarpengarnas storlek, se nedan)

1 jul 1964-28 Feb 1969, brevförsändelser : 70 öre

1 jul 1964-28 Feb 1969: paket: 150 öre, oavsett om dragarpengar gäldas (dragarpengarnas storlek, se nedan)

1 mar 1969-30 jun 1971, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 150 öre
1 mar 1969-30 jun 1971, brevförsändelser, narvaroförtullning: 150 öre
1 mar 1969-30 jun 1971, paket, vanlig förtullning: 300 öre

1 mar 1969-30 jun 1971, paket, närvaroförtullnin: 200 öre
Från detta datum nämns inget om dragarpengar och de förefaller därefter i förekommande fall ingå i den angivna avgiften även om tullverket fortsätter att publicera taxor.

1 jul 1971-30 sep 1971, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 200 öre
1 jul 1971-30 sep 1971, brevförsändelser, närvaroförtullning: 200 öre
1 jul 1971-30 sep 1971, paket, oförändrade avgifter

1 okt 1971-ca 30 jun 1972, brevförsändelder, öförändrade avgifter

1 okt 1971-ca 30 jun 1972, paket, vanlig förtullning: 400 öre

1 okt 1971-ca 30 jun 1972, paket, närvaroförtullning: 300 öre

ca 1 jul 1972-31 mar 1974, brevförsändelser, oförändrade avgifter
ca 1 jul 1972-31 mar 1974, paket, vanlig förtullning om avgifter utgår: 500 öre

ca 1 jul 1972-31 mar 1974, paket, vanlig förtullning om avgifter inte utgår: 400 öre

ca 1 jul 1972-31 mar 1974, paket, närvaroförtullning om avgifter utgår: 400 öre
ca 1 jul 1972-31 mar 1974, paket, närvaroförtullning om avgifter inte utgår: 300 öre

1 apr 1974-31 dec 1975, brevförsändelser, inget särskilt sägs om närvaroförtullning utan taxan enhetlig och oförändrat 200 öre
1 apr 1974-31 dec 1975, paket undantagna från avgifter: 400 öre

1 apr 1974-31 dec 1975, hemtagningspaket: 400 öre

1 apr 1974-31 dec 1975, paket när avgift utgår: 500 öre

1 jan 1976-30 Jun 1976, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 500 öre
1 jan 1976-30 jun 1976, paket, oförändrade avgifter

1 jul 1976-30 apr 1980, brevförsändelser, oförändrade avgifter
1 jul 1976-30 apr 1980, paket undantagna från avgifter: 0 öre
1 jul 1976-30 apr 1980, hemtagningspaket: 600 öre

1 jul 1976-30 apr 1980, paket när avgift utgår: 1000 öre

1 maj 1980-15 jun 1980, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 500 öre
1 maj 1980-15 jun 1980, paket, oförändrade avgifter

16 jun 1980-31 maj 1981, brevförsändelser, oförändrade avgifter
16 jun 1980-31 maj 1981,  paket undantagna från avgifter: 0 öre
16 jun 1980-31 maj 1981, hemtagningspaket: 700 öre

16 jun 1980-31 maj 1981, paket när avgift utgår: 1100 öre

1 jun 1981-31 maj 1983, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 800 öre
1 jun 1981-31 maj 1983,  paket undantagna från avgifter: 0 öre
1 jun 1981-31 maj 1983, hemtagningspaket: 1000 öre

1 jun 1981-31 maj 1983, paket när avgift utgår: 1400 öre

1 jun 1983-2 dec 1984, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 1000 öre
1 jun 1983-2 dec 1984,  paket undantagna från avgifter: 0 öre
1 jun 1983-2 dec 1984, hemtagningspaket: 1150 öre

1 jun 1983-2 dec 1984, paket när avgift utgår: 1600 öre

3 dec 1984-2 feb 1986, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 1100 öre
3 dec 1984-2 feb 1986,  paket undantagna från avgifter: 0 öre
3 dec 1984-2 feb 1986, hemtagningspaket: 1300 öre

3 dec 1984-2 feb 1986, paket när avgift utgår: 1800 öre

3 feb 1986-30 jan 1988, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 1300 öre
3 feb 1986-30 jan 1988,  paket undantagna från avgifter: 0 öre
3 feb 1986-30 jan 1988, hemtagningspaket: 1500 öre
3 feb 1986-30 jan 1988, paket när avgift utgår: 2000 öre

1 feb 1988-29 Jan 1989, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 1500 öre
1 feb 1988-29 Jan 1989,  paket undantagna från avgifter: 0 öre
1 feb 1988-29 Jan 1989, hemtagningspaket: 1700 öre
1 feb 1988-29 Jan 1989, paket när avgift utgår: 2200 öre

30 jan 1989-3 sep 1989, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 1700 öre
30 jan 1989-3 sep 1989,  paket undantagna från avgifter: 0 öre
30 jan 1989-3 sep 1989, hemtagningspaket: 1900 öre
30 jan 1989-3 sep 1989, paket när avgift utgår: 2400 öre

4 sep 1989-1 jan 1991, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 2000 öre
4 sep 1989-1 jan 1991,  paket undantagna från avgifter: 0 öre
4 sep 1989-1 jan 1991, hemtagningspaket: 2400 öre

4 sep 1989-1 jan 1991, paket när avgift utgår: 2900 öre

2 jan 1991-31 mar 1992, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 2000 öre
2 jan 1991-31 mar 1992,  paket undantagna från avgifter: 0 öre
2 jan 1991-31 mar 1992, hemtagningspaket: 3000 öre
2 jan 1991-31 mar 1992, paket när avgift utgår: 3500 öre

1 apr 1992-? 1993, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 3500 öre
1 apr 1992-? 1993,  paket undantagna från avgifter: 0 öre
1 apr 1992-? 1993, hemtagningspaket: 4000 öre
1 apr 1992-? 1993, paket när avgift utgår: 5000 öre

Under 1993 införs en mera komplex avgiftsstruktur med olika avgifter för privatapersoner och företag, samt tillägg för flera taxenummer samt i vissa fall momspåslag

Dragarpengar
Dragarpengar var det arvode som utgick till packhuskarlarna för deras biträde vid förtullningen med bland annat upppackning, förslutning, transport och vägning. Packhuskarlarna var självständiga näringsutövare men deras taxa fastställdes och publicerades av tullverket efter hörande av bland andra den lokala handelskammaren. Taxan var olika i olika tullorter. Ofta var det en grundtaxa som pulicerades relativt sällan, men däremellan skedde procentuella tillägg på grundtaxan. Det fanns godkänd taxa på ett 15-tal tullorter men på ett flertal saknades taxa för dragarpenar. På bevarade dokument har då ingen avgift utgåt. Taxa har visserligen även publicerats för tullpersonalens behjälplighet med dessa göromoål men något dokument med sådan avgift har ännu ej noterats. Dragarpengar redovisas nedan främst för perioden 1930-1969, men taxor fanns både tidigare och senare.

Dragarpengar vid förtullning i Borås

1 maj 1928: 25 öre/kolli

1 mars 1946 30 öre/kolli

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs; 30 öre/kolli

15 maj 1948 Grundtaxan +20%, dock oklart om grundtaxan är 25 eller 30 öre.

10 okt 1951 Grundtaxan +30%, dock oklart om grundtaxan är 25 eller 30 öre.

14 Jul 1952 Grundtaxan +40%, dock oklart om grundtaxan är 25 eller 30 öre.

1 nov 1952 Ny grundtaxa införs
0-20 kg: 32 öre (vilket torde vara normalfallet)
20-35 kg 65 öre
35-50 kg: 80 öre
Den nya grundtaxan gäller redan från införandet 1 nov 1952 med 50% tillägg, d.v.s avgift i normalfallet 32 öre+50% avrundat till 50 öre

1 nov 1955 Grundtaxan +60%; i normalfallet 50 öre

1 apr 1957 Grundtaxan +70%; i normalfallet 55 öre

10 mars 1958 Ny Grundtaxa Vid tullklarering av postförsändelser, för handräckning: 70 öre

1 dec 1963 Grundtaxan +10%; 75 öre

15 sep 1966 Grundtaxan +20%; 85 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; 95 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 feb 1969 Grundtaxan +30%; 100 öre

Dragarpengar vid förtullning i Eskilstuna

Enligt Kunglig förordning 31 maj 1935 (255) införs en grundtaxa men denna har ännu inte återfunnits. Förmodligen är den 25 öre/kolli.

1 maj 1941 Grundtaxan +10%

28 jan 1944 30 öre/kolli

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs; 30 öre/kolli

Det är oklart om grundtaxan fortsättningsvis anses vara 25 eller 30 öre, det mest roliga är dock 25 öre.

1 nov 1947 Grundtaxan+30%

20 jul 1951 Grundtaxan +50%

1 dec 1952 Grundtaxan +70%

25 aug 1955 Grundtaxan +90%

23 nov 1956 Grundtaxan +100 %

1 dec 1962 Grundtaxan +130%

1 jul 1965 Grundtaxan +140%

1 feb 1967 Grundtaxan +170%

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 feb 1969 Grundtaxan +185%

1 mar 1970 Grundtaxan +205%

Dragarpengar vid förtullning i Göteborg

1 maj 1928 Grundtaxa för postpaket, högst 20 kg: 35 öre/kolli

1 mars 1941 Grundtaxan +10%; 39 öre/kolli

1 mars 1942 Grundtaxan +20%; 42 öre/kolli

1 mars 1946 Grundtaxan +30%; 46 öre/kolli

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs; 45 öre/kolli

1 jan 1951 Ny grundtaxa införes,
Öppning och vägning sker ej: 20 öre
Övriga fall 0-20 kg 35 öre (detta torde vara normalfallet)
Övriga fall 20-35 kg: 65 öre
Övriga fall 35-50 kg: 85 öre
Den nya grundtaxan gäller redan från 1 jan 1951 med 40% tillägg, d.v.s avgift i normalfallet: 35 öre+40% avrundat till 50 öre

7 juli 1952 Grundtaxan +60%; i normalfallet 55 öre

5 dec 1955 Grundtaxan +75%; i normalfallet 60 öre

5 nov 1956 Grundtaxan +85% i normalfallet 65 öre

1 okt 1957 Ny Grundtaxa Vid tullklarering av postförsändelser, för handräckning: 75 öre

1 okt 1962 Grundtaxan +15%; 85 öre

1 juli 1965 Grundtaxan +25%; 95 öre

10 oktober 1966 Grundtaxan +29%; 95 öre

9 Jan 1967 Grundtaxan +45%; 110 öre

9 Sep 1968 Grundtaxan +55%; 115 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; 130 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 Jan 1970 Grundtaxan +70%; 140 öre

Dragarpengar vid förtullning i Härnösand

1 aug 1938 Grundtaxa; Postförsändelser, handräckning: 25 öre/kolli

1 jan 1944 Grundtaxan +20%; 30 öre/kolli

1 mar 1946 Grundtaxan +30%; 33 öre/ kolli

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs; 35 öre/kolli

15 nov 1948 Grundtaxa +40%; 35 öre/ kolli

1 jul 1950 Ny grundtaxa
Då öppning och vägning ej äger rum: 20 öre
I övriga fall, 0-20 kg: 35 öre (detta torde vara normalfallet)
I övriga fall, 20-35 kg: 70 öre
I övriga fall, 35-50 kg: 90 öre
förmodligen kvarstår tidigare publicerat procentpåslag; d.v.s avgift i normalfallet 50 öre

1 okt 1951 Grundtaxan +60%; i normalfallet 55 öre

28 jul 1952 Grundtaxan +80%; i normalfallet 65 öre

1 okt 1955 Grundtaxan +100%; i normalfallet 70 öre

23 nov 1956 Grundtaxan +110%; i normalfallet 75 öre

1 dec 1962 Grundtaxan+ 140%; i normalfallet 85 öre

1 jul 1965 Grundtaxan +150%; i normalfallet 90 öre

1 feb 1967 Grundtaxan + 180%; i normalfallet 100 öre

9 Sep 1968 Grundtaxan +200%; i normalfallet 105 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; i normalfallet 115 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

26 mar 1969 Grundtaxan +225%; i normalfallet 125 öre

Dragarpengar vid förtullning i Karlshamn

1 jan 1949 Grundtaxa: 30 öre/kolli. Dock avgift gäller med förhöjning och 40 öre/kolli anges som gällande avgift

1 okt 1949 avrundning till närmaste 5 öre, Grundtaxa +30%; 40 öre

1 okt 1950 Grundtaxa +40%; 40 öre

1 okt 1951 Grundtaxa +60%; 50 öre

14 jul 1952 Grundtaxa +80%; 55 öre

1 okt 1955 Grundtaxa +100%; 60 öre

5 nov 1956 Grundtaxa +110%; 65 öre

1 mar 1964 Grundtaxa +140%; 70 öre

1 jul 1965 Grundtaxa +150%; 75 öre

1 jan 1967 Grundtaxa +180%; 85 öre.

Inget nämns om mervärdeskatt i Karlshamn 1 jan 1969, eventuellt kan taxan upphört att tillämpes före detta datum

Dragarpengar vid förtullning i Kristinehamn

1 Jul 1928 Grundtaxa för postpaket: 30 öre

1 jan 1947 Grundtaxa +30%; 39 öre (till skillnad från flertalet andra orter sägs här inget om avrundningen detta datum)

1 okt 1948 avrundning till närmaste 5 öre, Grundtaxa +30%; 40 öre

1 okt 1951 Grundtaxa +50%; 45 öre

14 jul 1952 Grundtaxa +70%; 50 öre

1 april 1958 Grundtaxa +110 %; 65 öre

1 dec 1962 Grundtaxa +140%; 70 öre

1 jul 1965 Grundtaxa +150%; 75 öre

1 mar 1967 Grundtaxa +180%; 85 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; 95 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 feb 1969 Grundtaxa +200%; 100 öre

1 mar 1970 Grundtaxa +225%; 110 öre

Dragarpengar vid förtullning i Linköping

1 maj 1928 Grundtaxa, Lägsta ersättning för varje postpaket: 25 öre

1 jul 1942 Grundtaxa +20%; 30 öre

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs; 30 öre (oförändrat)

1 maj 1947 Grundtaxa +30%; 35 öre

1 okt 1950 Grundtaxa +40%; 35 öre

1 okt 1951 Grundtaxa +60%; 40 öre

8 aug 1952 Grundtaxa +80%; 45 öre

25.8.1955 Ny Grundtaxa införs
Då öppning och vägning ej äger rum: 18 öre
I övriga fall, 0-20 kg: 32 öre (detta torde vara normalfallet)
I övriga fall, 20-35 kg: 64 öre
I övriga fall, 35-50 kg: 83 öre
Uppgift om vissa speciella tillägg såsom transport från transitupplag eller källare +50%. Vidare anges en minimiavgift på 28 öre men det är tveksamt om den gäller postpaket
Taxan gäller redan från införandet med 55% tillägg, d.v.s avgift i normalfallet 50 öre

23 nov 1956 Grundtaxa +65%; i normalfallet 55 öre

10 sep 1958 Grundtaxa +75%; i normalfallet 55 öre

1 dec 1962 Grundtaxa +100%; i normalfallet 65 öre

1 jul 1965 Grundtaxa +110%; i normalfallet 65 öre

1 feb 1967 Grundtaxa +155%; i normalfallet 80 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; i normalfallet 90 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 feb 1969 Grundtaxa +170%; i normalfallet 95 öre

1 mar 1970 Grundtaxa +190%; i normalfallet 105 öre

Dragarpengar vid förtullning i Lund

1 dec 1929 Grundtaxa 20 öre/kolli

15 apr 1942 Grundtaxa +20%; 24 öre

1 mar 1946 Grundtaxa +30%; 26 öre

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs; 25 öre

1 okt 1949 Grundtaxa +40%; 30 öre

1 okt 1951 Grundtaxa +60%; 30 öre

14 jul 1952 Grundtaxa +80%; 35 öre

25 aug 1955 Grundtaxa +100%; 40 öre

5 nov 1956 Grundtaxa +110%; 40 öre

15 jan 1964 Grundtaxa +140%; 50 öre

9 aug 1965 Grundtaxa +150%; 50 öre

1 mar 1967 Grundtaxa +180%; 55 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; 60 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 feb 1969 Grundtaxa +200%; 65 öre

1 jan 1970 Grundtaxa +225%; 70 öre

Dragarpengar vid förtullning i Malmö

1 maj 1928 Grundtaxa 30 öre/kolli

1 mar 1941 Grundtaxa +10%; 33 öre

1 mar 1942 Grundtaxa +20%; 36 öre

1 mar 1946 Grundtaxa +30%; 39 öre

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs; 40 öre

1 feb 1951 Ny Grundtaxa införs
Då öppning och vägning ej äger rum: 18 öre
I övriga fall, 0-20 kg: 32 öre (detta torde vara normalfallet)
I övriga fall, 20-35 kg: 65 öre
I övriga fall, 35-50 kg: 85 öre
 Vidare anges en minimiavgift på 30 öre men det är tveksamt om den gäller postpaket
Taxan gäller redan från införandet med 15% tillägg, d.v.s avgift i normalfallet 35 öre

1 aug 1951 Grundtaxa +30%; i normalfallet 40 öre

3 maj 1952 Grundtaxa +50%; i normalfallet 50 öre

25 aug 1955 Grundtaxa +65%; i normalfallet 55 öre

10 mar 1957 Grundtaxa +75%; i normalfallet 55 öre

10 sep 1958 Grundtaxa +85%; i normalfallet 60 öre

ca 1 dec 1962 ny grundtaxa införs, f.n. ej tillgänglig men gissningsvis 70 öre

9 aug 1965 Grundtaxa +20%, i normalfallet gissningsvis 85 öre

1 mar 1967 Grundtaxa +30%, i normalfallet gissningsvis 90 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 jan 1970 Grundtaxa +40%

Dragarpengar vid förtullning i Norrköping
I tullverkets Författningssamling 1928:27 finns grundtaxa införd. F.n. ej tillgänglig men förmodligen 25 öre

1 mar 1941 Grundtaxa +10%

1 mar 1942 Grundtaxa +20%

1 mar 1946 Grundtaxa +30%

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs

15 nov 1948 Grundtaxa +40%

15 jul 1950 Ny Grundtaxa införs
Då öppning och vägning ej äger rum: 18 öre
I övriga fall, 0-20 kg: 32 öre (detta torde vara normalfallet)
I övriga fall, 20-35 kg: 64 öre
I övriga fall, 35-50 kg: 83 öre
Uppgift om vissa speciella tillägg såsom transport från transitupplag eller källare +50%. Vidare anges en minimiavgift på 28 öre men det är tveksamt om den gäller postpaket
Taxan gäller redan från införandet med 15% tillägg, d.v.s avgift i normalfallet 35 öre

1 okt 1951 Grundtaxa +25%; i normalfallet 40 öre

8 aug 1952 Grundtaxa +35%; i normalfallet 45 öre

1 dec 1954 Grundtaxa +45%; i normalfallet 45 öre

25 aug 1955 Grundtaxa +55%; i normalfallet 50 öre

23 nov 1956 Grundtaxa +65%; i normalfallet 55 öre

10 sep 1958 Grundtaxa +75%; i normalfallet 55 öre

1 dec 1962 Grundtaxa +92%; i normalfallet 60 öre

1 jul 1965 Grundtaxa +102%; i normalfallet 65 öre

1 feb 1967 Grundtaxa +130%; i normalfallet 75 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; i normalfallet 80 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 feb 1969 Grundtaxa +145%; i normalfallet 85 öre

1 mar 1970 Grundtaxa +165%; i normalfallet 95 öre

Dragarpengar vid förtullning i Stockholm

1 jan 1929
Då öppning och vägning icke äger rum: 20 öre
I övriga fall, 0-10 kg: 30 öre
I övriga fall, 10-20 kg: 50 öre
I övriga fall, 20-50 kg 70 öre

1 apr 1940 Ny grundtaxa
Då öppning och vägning ej äger rum: 20 öre
I övriga fall, 0-20 kg: 35 öre (detta torde vara normalfallet)
I övriga fall, 20-35 kg: 70 öre
I övriga fall, 35-50 kg: 90 öre

1 mar 1941 Grundtaxan +10%; i normalfallet 39 öre

1 mar 1942 Grundtaxan +20%; i normalfallet 42 öre

1 jan 1946 Grundtaxan +30%; i normalfallet 46 öre

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs; i normalfallet 45 öre

1 nov 1947 Grundtaxan +40%; i normalfallet 50 öre

1 jan 1950, ny grundtaxa publiceras, dock oförändrad

1 aug 1951 Grundtaxan +60%; i normalfallet 55 öre

23 maj 1952 Grundtaxan +80%; i normalfallet 65 öre

25 aug 1955 Grundtaxan +100%; i normalfallet 70 öre

20 sep 1956 Grundtaxan +110%; i normalfallet 75 öre

19 maj 1958 Ny Grundtaxa Vid tullklarering av postförsändelser, för handräckning: 80 öre

1 okt 1962 Grundtaxan +15%; 90 öre

1 juli 1965 Grundtaxan +25%; 100 öre

9 Jan 1967 Grundtaxan +45%; 115 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; 130 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 maj 1969 Grundtaxan +55%; 140 öre

1 mar 1970 Grundtaxan +60%; 140 öre

Dragarpengar vid förtullning i Sundsvall

1 jan 1932 Grundtaxa 25 öre/kolli. (en lägsta taxa om 30 öre och vid inkassering 50 öre nämns men den gäller förmodligen inte postpaket)

24 apr 1944 Grundtaxa +20%; 30 öre

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs; 30 öre/kolli (oförändrat)

15 nov 1948 Grundtaxa +30%; 35 öre

28 Jul 1952 Grundtaxa +50%; 40 öre

21 jan 1957 Grundtaxa +75%; 45 öre

1 dec 1962 Grundtaxa +100%; 50 öre

1 jul 1965 Grundtaxa +110%; 55 öre

1 feb 1967 Grundtaxa +140%; 60 öre

9 sep 1968 Grundtaxa +160%; 65 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; 70 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 jan 1970 Grundtaxa +180%; 80 öre

Dragarpengar vid förtullning i Uppsala

1 sep 1938 Grundtaxa
Vanliga postpaket: 25 öre
Större antal som inte öppnas 25 öre/st för 10 första därefter 10 öre/st
Småpaket, korsband och brev: 10 öre

1 jun 1942 Ny Grundtaxa
Postpaket: 30 öre (vilket torde vara normalfallet)
Småpaket, korsband och brev: 15 öre

1 jan 1946 Grundtaxa +20%; i normalfallet 36 öre

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs; i normalfallet 35 öre

1 okt 1949 Grundtaxa +30%; i normalfallet 40 öre

1 okt 1951 Grundtaxa +50%; i normalfallet 45 öre

5 sep 1952 Grundtaxa +70%; i normalfallet 50 öre

1 okt 1955 Grundtaxa +90%; i normalfallet 55 öre

5 nov 1956 Grundtaxa +100%; i normalfallet 60 öre

10 sep 1958 Grundtaxa +110%; i normalfallet 65 öre

1 dec 1962 Grundtaxa +140%; i normalfallet 70 öre

1 jul 1965 Grundtaxa +150%; i normalfallet 75 öre

1 feb 1967 Grundtaxa +180%; i normalfallet 85 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; i normalfallet 95 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 jan 1970 Grundtaxa +205%; i normalfallet 100 öre

Dragarpengar vid förtullning i Västerås

1 maj 1960 Grundtaxa
Då öppnande eller vägning icke äger rum: 50 öre
I övriga fall 0-10 kg: 50 öre
I övriga fall 10-20 kg: 90 öre
I övriga fall 20-35 kg: 130 öre
I övriga fall 35-50 kg: 160 öre

1 dec 1962 Grundtaxa +15 %, inget nämns om avrundning

1 feb 1967 Grundtaxa +25%, avrundning skall ske till närmaste 5-tal

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 feb 1969 Grundtaxa +35%

Dragarpengar vid förtullning i Örebro

1 nov 1939 Postpaket 20 öre/kolli

15 maj 1941 Postpaket 25 öre/kolli

1 mar 1942 Postpaket 30 öre/kolli

1 jan 1947 Regel om avrundning till närmaste 5 öre införs; 30 öre/kolli

31 okt 1947 Ny grundtaxa (oförändrat) 30 öre/kolli

15 nov 1948 Grundtaxan +40%; 40 öre

1 okt 1951 Grundtaxan +60%; 50 öre

14 jul 1952 Grundtaxan +80%; 55 öre

1 jun 1955 Grundtaxan +100%; 60 öre

1 apr 1957 Grundtaxan +110%; 65 öre

1 okt 1962 Grundtaxan +140%; 70 öre

1 feb 1967 Grundtaxan +170%; 80 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; 90 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 feb 1969 Grundtaxan +190%; 95 öre

Dragarpengar vid förtullning i Örnsköldsvik

1  jan 1954 Grundtaxa
Då öppning och vägning ej äger rum: 20 öre
I övriga fall, 0-20 kg: 35 öre (detta torde vara normalfallet)
I övriga fall, 20-35 kg: 70 öre
I övriga fall, 35-50 kg: 90 öre
(eventuellt gäller en mimimiavgift på 30 öre)
Avrundning sker till närmaste 5-tal
Redan från införandet 1 jan 1954 gäller grundtaxan med 80% tillägg, d.v.s avgift i normalfallet 65 öre

1 okt 1955 Grundtaxa +100%; i normalfallet 70 öre

23 nov 1956 Grundtaxa +110%; i normalfallet 75 öre

1 dec 1962 Grundtaxa +140%; i normalfallet 85 öre

1 jul 1965 Grundtaxa +150%; i normalfallet 90 öre

1 dec 1967 Grundtaxa +180%; i normalfallet 100 öre

9 sep 1968 Grundtaxa +200%; i normalfallet 105 öre

1 jan 1969 mervärdesskatt på 11,11% läggs till; i normalfallet 115 öre (oklart om skatten skall avrundas till närmaste 5-tal)

1 jan 1970 Grundtaxa +225%; i normalfallet 125 öre
---ooo---
SSPD is most grateful to the following postal historians for their valuable contributions to this study: Kjell Arvidsson, Patrik Larsson, Staffan Andersson, Gunnar Nilsson, Ingmar Spykman, Giselher Naglitsch, Ed Fraser, Jørgen Kluge