Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993


1 Okt 1925-30 Jun 1930:
Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse: 30 öre

Ytterligare exempel på samma taxa:

Ytterligare exempel på samma taxa (3 paket a 30 öre)