Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993


1 mar 1942 Grundtaxan +20%; i normalfallet 42 öre
Detta är en del av ett dublettadresskort använt som kvitto för paket till Åland. Packhuskarlen har på något sätt hanterat ett avgående paket