/revised 2 Feb 2010
Svensk-Amerikanska Brevmärken
Swedish-American Poster Stamps
På denna sida söker vi förteckna Svensk-Amerikanska brevmärken. Märkena förtecknas efter utgivare i bokstavsordning. Klicka på bilden för närmare beskrivningar och bilder i bättre kvaliter. De som har kompletteringar till förteckningen ombedes sända dessa till sa@sastamps.se. Bilder bör om möjligt sändas i 100 %, 200 dpi .jpg-format
Vi hänvisar även till omfattande förteckningar som finns i olika katalogarbeten. Av dessa kan nämnas "Green's Catalog for of The Tuberculosis Seals of The World, Part II; US Local Seals" och "Mosbaugh´s U.S. All Funds Seals Catalog; Section 7, Ethnic Seals"
-o-o-o-
On this site we try to list Swedish-American Poster Stamps. The stamps are listed by issuer in alphabetic order. Click on the image to get detailed descriptions and better images. If you have stamps or information to add please contact sa@sastamps.se. Images are preferred in .jpg format 100%, 200 dpi. You will find often more complete listings in som catalogs as "Green's Catalog for of The Tuberculosis Seals of The World, Part II; US Local Seals" and "Mosbaugh´s U.S. All Funds Seals Catalog; Section 7, Ethnic Seals"
-o-o-o-
Största delen av informationen på denna sida har lämnats av Leif Bergman / Most of the information on this site has been supplied by Leif Bergman. SSPD vill också framföra sitt varma tack till följande forskare för värdefulla bidrag / SSPD is also most grateful to the following students for their valuable contributions to this study: W Barr (USA), Andrew Riddell (United Kingdom)


AA AOA, Swedish Pioneer Centennial
2 stamp listed


American Topical Association, ATA
1 stamp listed


Chautauque Lake Lokal Post
8 stamps listed, High quality images(slow download)

Low quality images (faster download)


Delaware Tercentennial Celebration
2 stamp listed


Golden Gate International Exposition
1 stamp listed


Holm & Olson
1 stamp listed


RCA
21 stamp listed


Scandinavian American National Bank
1 stamp listed


SEPAD National Stamp Exhibition
5 stamps listed


Solhem, see Swedish home for the aged, Staten Island NY


Svenska Byggnadsfonden, Panama-Pacific Exhibition 1915
1 stamp listed


Svithiod Benevolent Funds
1 stamp listed

(see also Svithiod Nursing Home)


Svithiod Nursing Home
3 stamp listed

(see also Svithiod Benevolent Funds)


Sweden Day see Golden Gate International Exposition


Swedish American tercentennial see SEPAD National Stamp Exhibition


Swedish Canadian Rest Home
23 stamps listed

(see also Swedish Rest Home, Vancouver


Swedish Home for the Aged, Newton Mass
1 stamp listed


Swedish Home for the Aged, Staten Island, NY
54 stamps listed


Swedish Medical Center
21 stamps listed

(se also Swedish National Sanatorium)

(see also Swedish National Sanatorium, Free Bed Fund, Denver Colorado)


Swedish National Sanatorium, Colorado
18 stamps listed

(se also Swedish Medical Center )

(see also Swedish National Sanatorium, Free Bed Fund, Denver Colorado)


Swedish National Sanatorium, Free Bed Fund, Denver Colorado
1 stamp listed

(se also Swedish Medical Center)

(se also Swedish National Sanatorium)

Swedish National Stamp Exhibition see SEPAD
 


Swedish Old Peoples Home
1 stamp listed


Swedish Pioneer Centennial see AA AOA, Swedish Pioneer Centennial
2 stamps listed


Swedish Rest Home, Vancouver
11 stamps listed

(see also Swedish Canadian Rest Home)


Vasa-orden av Amerika i Sverige
1 stamp listed

(see also Vasa Order of America)

(see also Vasa order of America, Educational Fund)

(see also Vasa order Junior Clubs)

(see also Vasa order of America, Junior Clubs Educational Fund)


Vasa Order of America
7 stamps listed

(see also Vasa-orden av Amerika i Sverige)

(see also Vasa order of America, Educational Fund)

(see also Vasa order Junior Clubs)

(see also Vasa order of America, Junior Clubs Educational Fund)


Vasa order of America, Educational Fund
6 stamps listed

(see also Vasa-orden av Amerika i Sverige)

(see also Vasa Order of America)

(see also Vasa order Junior Clubs)

(see also Vasa order of America, Junior Clubs Educational Fund)


Vasa Order Junior Club
4 stamp listed

(see also Vasa-orden av Amerika i Sverige)

(see also Vasa Order of America)

(see also Vasa order of America, Educational Fund)

(see also Vasa order of America, Junior Clubs Educational Fund)


Vasa Order of America, Junior Clubs Educational Fund
1 stamp listed

(see also Vasa-orden av Amerika i Sverige)

(see also Vasa Order of America)

(see also Vasa order of America, Educational Fund)

(see also Vasa order Junior Clubs)


Viking Home, Gurnee, Illinois
4 stamps listed


Viking Scholarship Fund
7 stamps listed


Wasa Spisbrödsfabrik
2 stamps listed

Mosbaugh's katalog listar även märken från följande utgivare (färgbilder mottages tacksamt)/Mosbaugh's catalog also lists the following stamp issuers (please supply colour images): American Swedish Historical Fundation, Church of Jesus Christ Latter Day Saints, X Olympic Games.