Svenska Byggnadsfonden, Panama-Pacific Exhibition 1915

Storlek, totalt/Size, total:  37x24 mm

Perforering etc: tandad (tdn 12 och 14 förekommer)
Perforation etc: perforated (perf 12 and 14 known)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 21 Apr 1914
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark: 21 Apr 1914