Före 1960 se Swedish National Sanatorium
Before 1960 see Swedish National sanatorium
 
Swedish Medical Center 1960

Storlek, totalt/Size, total: 23x30 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 12 Oct 1960
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center (1961)

Storlek, totalt/Size, total:  32x26 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center (1962)

Storlek, totalt/Size, total: 38x23 mm

Perforering etc: genomstick, arkmarginaler skurna
Perforation etc: rouletted, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 23 Nov 1962
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center (1963)

Storlek, totalt/Size, total: 38x24 mm

Perforering etc: genomstick, arkmarginaler skurna
Perforation etc: rouletted, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 23 Nov 1963
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center (1964)

Storlek, totalt/Size, total: 38x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center 1965

Storlek, totalt/Size, total: 38x25 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 26 Nov 1965
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center (1966)

Storlek, totalt/Size, total: 38x25 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 30 Dec 1966
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center 1967

Storlek, totalt/Size, total: 38x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 11 Dec 1967
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center 1968

Storlek, totalt/Size, total: 38x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center 1969

Storlek, totalt/Size, total: 39x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 29 Nov 1969
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center 1970

Storlek, totalt/Size, total: 39x25 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center 1971

Storlek, totalt/Size, total: 39x25 mm

Perforering etc: tandad
Perforation etc: perforated

Tidigast kända användning/Earliest known use: 
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center 1972

Storlek, totalt/Size, total: 39x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center 1973

Storlek, totalt/Size, total: 39x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 10 Dec 1973
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center 1974

Storlek, totalt/Size, total: 39x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 29 Nov 1974
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center 1975

Storlek, totalt/Size, total: 39
8x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 13 Dec 1975
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 


 
Swedish Medical Center 1976

Storlek, totalt/Size, total: 39x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 

Swedish Medical Center 1977

Storlek, totalt/Size, total: 39x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 19 Dec 1977
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 

Swedish Medical Center 1979

Storlek, totalt/Size, total: 39x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 20 Dec 1978
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 

Swedish Medical Center 1979

Storlek, totalt/Size, total: 39x24 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 

Swedish Medical Center 1980

Storlek, totalt/Size, total: 24x38 mm

Perforering etc: tandad, arkmarginaler skurna
Perforation etc: perforated, pane margins cut

Tidigast kända användning/Earliest known use: 
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark:
 

Green listar otandade prov av 1966 och 1967
Green lists imperf prof of 1966 and 1967 issue.