American Topical Association, ATA (efter Franz Berwald-frimärke, design from Franz Berwald stamp)

Storlek, totalt/Size, total: 26x26 mm

Perforering etc: tandad, en position i ark med olika motiv
Perforation etc: perforated, on position in pane with differens subject

Tidigast kända användning/Earliest known use: 
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark: