/revised 20 Aug 2010
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels
Pa-Postg

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


Bluepac-etikett
Bluepac label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Apr 2007


Greenpac-etikett
Greenpac label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Apr 2007


Förslutningstape
Adhesive tape
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Oct 2006


Ankomstetikett för paket
Receiving label for parcels
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Oct 2006


Ankomstnummeretikett för paket
Receiving number label for parcels
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Ankomstnummeretikett för paket
Receiving number label for parcels
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Oct 2006


Ankomstnummeretikett för paket
Receiving number label for parcels
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Jul 2004


Ankomstnummeretikett för paket
Receiving number label for parcels
Tillagd eller ändrad/Added or revised 5 Jun 2002


Etikett för söndrigt paket
Label for damaged parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Feb 2010


Etikett för paket från utlandet
Label for parcels from utlandet
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 15 Nov 2004


Etikett för paket från USA
Label for parcels from USA
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 May 2007


Etikett för paket över 20 kg
Label for parcel over 20 kgs
Tillagd eller ändrad/Added or revised 21 Dec 2001


Etikett angående utfärdat nödadresskort
Label regading issued emergency parcel card
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Aug 2010


Flygpostetikett
Air mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 4 Nov 2001


Returetikett, Avrest
Return label, Gone away
Tillagd eller ändrad/Added or revised 21 Nov 2005


Returetikett, Avrest
Return label, Gone away
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 15 Nov 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Anteckning på lista verkställd
Noted on list
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 31 Jul 2004


Adressetikett för Postens Frimärksavdelning
Address label for Postens Frimärksavdelning
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Jun 2006


Reklametikett för PFA
Poster stamp for PFA(Philetelic department)
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Jun 2005


Etikett för post från poststöld
Label for stolen mail
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Nov 2003


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 10 Mar 2005
 


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Aug 2009


Rreklametikett för sponsorkampanj
Poster stamp for sponsoring of ladies' sport
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Aug 2003


Adressetikett för Postens adressregister
Address label for Postens Adressregister
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Aug 2003


Förslutningsetikett från PFA
Paper seal from stamp department
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 31 Aug 2005


Tejp från PFA
Adhesive tape from stamp department
Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 Oct 2005


Etikett för företagspaket
Label for commercial parcels
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 4 Jan 2005


Adressetikett
Address label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 5 May 2005


Reklammärke Posten 350 år
Poster stamp; Postal administration 350 years
Tillagd eller ändrad/Added or revised 31 Dec 2005


Postförskottsetikett
C.O.D. label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Jan 2007


Postförskottsetikett
C.O.D. label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Aug 2009


Etikett för sammanställning av avgifter på paket från utlander
Label for listing of fees for incoming foreign parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 May 2002


Postförskottsetikett
C.O.D. label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 29 Jun 2002


Postförskottsetikett
C.O.D. label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Jan 2007


Reklametikett för postgiro
Marketing label for postal giro accounts
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Sep 2009


Reklametikett för postgiro
Marketing label for postal giro accounts
Tillagd eller ändrad/Added or revised 15 Aug 2004


Bilagenummeretikett från Postgirot
Enclosure no label from the Postal Giro Office
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 May 2002


Information om postgironummer
Information regarding giro bank account number
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Nov 2008


Reklametikett för postgiro
Marketing label for postal giro accounts
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 Aug 2010