/revised 20 Aug 2010
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels
I-K

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


nformation om betydelse av avsändaradress
Information regarding importance of sender's address
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Oct 2006


Etikett angående förbud mot välgörenhetsmärke på framsidan på brev från USA
Label regarding not allowed poster stamp on front on cover from USA
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Sep 2003


Information om betydelse av avsändaradress
Information regarding importance of sender's address
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Apr 2002


Etikett för ilpaket
Label for urgent parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 Aug 2002


Etikett för ilpaket
Label for urgent parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Buntetikett för inbetalningskort
Bundel label for girobank payments
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Returetikett, okänd
Return label, unknown
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Returetikett, okänd
Return label, unknown
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Aug 2010


Etikett för smittsamt ämne
Label for infectious substance
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Jan 2002


Etikettstyp: postpaket-etikett
Label type: label for postal parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Aug 2007


Etikett angående innehåll av larver
Label regarding content of living larvae
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Feb 2001


Krashpostetikett
Crash mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Aug 2002


Buntrtikett
Bundle lable
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Feb 2004


Etikett för ankommande utrikes assförsändelse
Label for incoming insured item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 28 Sep 2004


Fästremsa för internationell postförskottsanvisning
Affixing strip for international COD money order
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Mar 2005


Meddelande om felaktigt fältpostnummer
Message regarding wrong field post office number
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 May 2002


Etikett om bristande adress
Label regarding incorecct address
Tillagd eller ändrad/Added or revised 30 Apr 2004


Etikett om felakig adress
Label type: Laber regarding wrong address
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Feb 2009


Etikett för försändelse öppnad av reklamationskontoret
Label for item opened by office of address investigations
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Oct 2006


Buntetikett för jul- och nyårsförsändelser
Bundel label for christmas and new year mail
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 10 Oct 2008


Anmaning att hämta Julpaket
Request to fetch Christmas parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Nov 2003


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 28 Sep 2002


Reklametikett för postgiro
Marketing label for postal giro accounts
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Jun 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 15 Nov 2004


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 Dec 2003


Etikett Kommissionärskorsband Avhämtas vid ankomsten
Label for for Commissioners printed matter, to be fetched
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Feb 2004


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Oct 2008


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 Dec 2003


Etikett angående begränsad utbetalning
Label regarding post office not able to pay bigger amounts
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 May 2002


Adressetikett från Postgirot
Address label from Postal Giro Bank
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 5 May 2005


Etikett från postens bilbud
Label from the section for delivery by car
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Jan 2007


Adressförfrågan
Adress inquery
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Etikettstyp: etikett för adress och kort meddelande
Label type: label for address and short message
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 31 Mar 2002


Ej tillåtet ta av kupongen från postanvisning
Not allowed to remove cupon from money order
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Jan 2010


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2002