/revised 20 Aug 2010
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels
B

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Oct 2008


Buntrtikett
Bundle lable
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Jun 2004


B-postetikett
B mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 29 Sep 2008


Etikett om begränsad eftersändning
Label regarding restricted remailing
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 4 feb 2005


Tullbehandlingsetikett
Customs handeling label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 Aug 2010


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Mar 2004


Reklametikett för postgiro
Marketing label for postal giro accounts
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 sep 2009


Reklametikett för postgiro
Marketing label for postal giro accounts
Tillagd eller ändrad/Added or revised 7 Jan 2007


Reklametikett för postgiro
Marketing label for postal giro accounts
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Jun 2004


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Aug 2009


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Oct 2008


Kraschpostetikett
Crash mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 7 Feb 2010


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Feb 2010


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Feb 2010


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 Feb 2010


Kraschpostetikett
Crash mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Feb 2009


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Nov 2008


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Feb 2010


Etikett för försenad postgirokupong
Label for delayed postal giro cupon
Tillagd eller ändrad/Added or revised 18 Aug 2006


Etikett för biologiskt prov
Label for biological sample
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Feb 2004

Etiketter med Bl-nummer överst listas alfabetiskt efter den egentliga texten
Labels with Bl number at top are listed in alphabetic order according to the main text


Business Letter Service etikett
Business Letter Service label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 7 Jan 2007


Etikett för sammanställning av avgifter på paket från utlandet
Label for listing of fees for incoming foreign parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Jan 2007


Buntrtikett
Bundle lable
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Jun 2004


Buntrtikett
Bundle lable
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 26 Jan 2010


Krashpostetikett
Cash mail label (mail robbery)
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Nov 2003


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Buntrtikett
Bundle lable
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 26 Jan 2010


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Sep 2002


Postförskottsetikett
C.O.D label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Jan 2007


Ankomstnummeretikett, brevpostförskott
Label type: Receiving no label, C.O.D letter
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Ankomstnummeretikett, brevpostförskott
Label type: Receiving no label, C.O.D letter
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2009


Ankomstnummeretikett, brevpostförskott
Label type: Receiving no label, C.O.D letter
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Jan 2009


Ankomstnummeretikett, brevpostförskott
Label type: Receiving no label, C.O.D letter
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Apr 2007


Ankomstnummeretikett, brevpostförskott
Label type: Receiving no label, C.O.D letter
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Ankomstnummeretikett, brevpostförskott
Label type: Receiving no label, C.O.D letter
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Postförskottsetikett
C.O.D label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Nov 2001


Etikett för samsändning av brev och trycksaker
Label for mixed sending of letter and printed matter
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 Dec 2001


Etikett för bräckligt paket
Label fro fragile parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Feb 2004


Buntrtikett
Bundle lable
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Jun 2005


Eetikett för express euroletter
Label for expres euroletter
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Aug 2010


Kraschpostetikett
Crash mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Feb 2009