/revised 2 Feb 2010
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels
Fa-Fä

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


Etikett för farligt gods
Label for dangerous goods
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 Dec 2001


Flygpostetikett
Air mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Jan 2010


Flygpostetikett
Air mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Jan 2010


Flygpostetikett för ankommande flygpostadresskort
Air mail label for incoming air mail parcel cards
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Jan 2007


Buntetikett för flygpost
Air mail bundle label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 May 2002


Adressaten avflyttad
Addressee removed
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Apr 2007


Franc de droit etikett (anger att avsändaren förbinder sig att betala tull och liknande avgifter
Franc de droit label showing that sender accepts to pay customs and fees.
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Feb 2010


Franc de frais de transport etikett (anger att avsändaren förbinder sig att betala eventuellt tillkommande frakt)
Franc de frais de transport label showing that sender accepts to pay any additional freight fees.
Tillagd eller ändrad/Added or revised 28 Mar 2002


Franc de tax et de droit etikett (anger att avsändaren förbinder sig att betala tull och liknande avgifter
Franc de taxes et de droit label showing that sender accepts to pay customs and fees.
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 7 Jan 2005


Adressetikett för Postsak
Address label for Postal Matter
Tillagd eller ändrad/Added or revised 10 Oct 2008
Flera typer beskrivna/several types described


Nummeretikett
Number label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Feb 2004


Nummeretikett
Number label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 1 May 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 30 Mayr 2004


Etikett om ej tillåten flygbefordram
Label for item which may not be sent by air
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 Dec 2001


Etikett för militärpaket
Label for military parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 May 2003