Etikettstyp: adressetikett för postsak
Label type: address label for Postal matter

Storlek, totalt/Size, total: 

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 

Färg: svart tryck på vitt papper
Colour: black print on white paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl 2150.32 (feb 80)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 

Senast kända användning/Latest known use:

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comments: 
 

Etikettstyp: adressetikett för postmuseum
Label type: address label for the Postal Museum

Storlek, totalt/Size, total: 104x74 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 99x67 mm

Färg: svart tryck på vitt papper
Colour: black print on white paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl Postmuseum 8 (mar 83)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 

Senast kända användning/Latest known use:

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comments: 
 

Etikettstyp: rek-adressetikett för postmuseum
Label type: address label for reg letters to the Postal Museum

Storlek, totalt/Size, total: 146x105 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 134x91 mm

Färg: svart tryck på vitt papper
Colour: black print on white paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl PFA-PM 29 (feb 87)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 

Senast kända användning/Latest known use:

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comments: