Etikettstyp: etikett för farligt gods
Label type: label for dangerous goods

Storlek, totalt/Size, total: 129x70 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 125x68 mm

Färg: svart och orange tryck på vitt papper
Colour: black and orange print on white paper

Perforering etc: skuren, självhäftande
Perforation etc: cut imperf

Officielt blankettnummer/Official form no: 2010.36 (apr 85)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 

Senast kända användning/Latest known use:

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: 
 

Etikettstyp: etikett för farligt gods
Label type: label for dangerous goods

Storlek, totalt/Size, total: 37x52 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 37x52 mm

Färg: svart och orange tryck på vitt papper
Colour: black and orange print on white paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: 2012.41 (apr 85)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 

Senast kända användning/Latest known use:

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: