Etikettstyp: Franc de frais de transport etikett (anger att avsändaren förbinder sig att betala eventuellt tillkommande frakt)
Label type: Franc de frais de transport label showing that sender accepts to pay any additional freight fees.

Storlek, totalt/Size, total: 52x20 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 48x16 mm

Färg: svart tryck på rosa papper
Colour: black print on rose paper

Perforering etc: otandad
Perforation etc: imperf

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl 292 

Tidigast kända användning/Earliest known use: 30 Jul 1920

Senast kända användning/Latest known use:

Litteratur/Litterature: Billgren, Andersson: Svensk Posthistoria 1855-1925 p.231-232

Kommentar: 
Comment: