/revised 11 Aug 2010
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels
M-O

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


Reklametikett för postgiro
Marketing label for postal giro accounts
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Jun 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Aug 2010


Förtullat-etikett
Label indicaring customs clearance
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Jan 2005


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 18 Nov 2008


Kraschpostetiket
Crash mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 28 Sep 2002


Kraschpostetiket
Crash mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Feb 2010


Buntetikett
Bundle label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 22 Jul 2005


Etikett för lättfördärvliga ämnen
Label for easily ruined biological stuff
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 4 Sep 2003


Meddelande om återsänd försändelse
Message regarding returned item
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 May 2002


Dirigeringsetikett för paket
Label type: Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 30 Oct 2002


Etikett för militärpaket
Label for military parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 18 Feb 2007


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 15 Nov 2004


Adressetikett för delegat på UPU-kongressen i Cairo
Address label for delegate at UPU congress in Cairo
Tillagd eller ändrad/Added or revised 30 Aug 2002


Ej tillåtet ta av mottagardelen från postanvisning
Not allowed to remove cupon from money order
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Jul 2006


Etikett om mottagarfrakt
Label for item for which the receiver has argeed to pay the fee
Tillagd eller ändrad/Added or revised 22 Dec 2001


Fästremsa för mottagningsbevis
Affixing strip for return receipt
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Feb 2009


Fästremsa för mottagningsbevis
Affixing strip for return receipt
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Jan 2007


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Mar 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Oct 2008


Information om nytt postnummer
Information on new post-code
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 Oct 2005


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Information om ny postadress
Inforation on new address
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Jun 2006


Returetiketttikett Ej Efterfrågad
Return label for not claimed item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 26 Feb 2004


Returetiketttikett Ej Efterfrågad
Return label for not claimed item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Aug 2010


Buntrtikett
Bundle lable
Tillagd eller ändrad/Added or revised 25 feb 2004


Förtullat-etikett
Label indicaring customs clearance
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 17 Aug 2009


Flygpostetikett för ankommande flygpostadresskort
Air mail label for incoming air mail parcel cards
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 18 Jan 2010


Förtullnings-etikett
Custom handeling label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Jan 2007


Postnummerreklam
Postal code marketing
Tillagd eller ändrad/Added or revised 26 May 2002


 Etikett använd vid nybeställning av tidningsabonnemang
 Label used in connection with new subcscription for newspaper
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Aug 2009


Information om ny postadress
Inforation on new address
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Sep 2009


nformation om ny postadress
Inforation on new address
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 31 Jul 2002


Information om nytt postnummer
Information on new post-code
Tillagd eller ändrad/Added or revised 26 May 2002


Etikett angående avsaknade paketförbundelser med FN-bataljon
Label regarding interupted parcel mail to UN forces
Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 Dec 2001


Etikett för obeställbar försändelse
Label for undeliverable item
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Mar 2004


Etikett med regler för eftersändning
Label with rules for remailing
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Jan 2005


Etikett med regler för eftersändning
Label with rules for remailing
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Jul 2006


Etikett angående adressändring för barnbidrag.
Label type: Label regarding address change for chind benefit
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Etikett om användning av  postgiroblankett
Label regarding use of postal giro form
Tillagd eller ändrad/Added or revised 5 May 2005


Etikett för felaktigt använd postgiroblankett
Label for incorrectly used postal giro form
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 May 2002


Etikett om giftigt innehåll
Label regarding poisonous content
Tillagd eller ändrad/Added or revised 25 feb 2004


Information om nytt postnummer
Information on new post-code
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Jul 2004


Oförtullat-etikett
Label for item not cleared by customs
Tillagd eller ändrad/Added or revised 26 Jan 2009


Returetikett, okänd avflyttad
Return label, unknown moved
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 1 May 2004


Returetikett, okänd avflyttad
Return label, unknown moved
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 May 2002


Returetikett, okänd
Return label, unknown
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Feb 2005