/revised 3 Feb 2010
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels
R

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


Reketikett
Reg label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Jul 2010


Reketikett
Reg label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Reketikett
Reg label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Reketikett
Reg label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Nov 2004


Reketikett
Reg label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Jan 2007


Reketikett för inkommamde utlandsrek
Reg label for incoming foreign mail
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Mar 2004
 


Reketikett; från utlandet
Reg label for incoming foreign mail
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Mar 2004


Reketikett; från utlandet
Reg label for incoming foreign mail
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Feb 2009


Reketikett; från utlandet
Reg label for incoming foreign mail
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Feb 2009


Reketikett
Reg label


Reketikett
Reg label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Oct 2005


Rek- och adressetikett
Reg and address label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 0 Aug 2005


Returetikett,vägrad
Return label, refused
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 30 Apr 2004


Returetikett,vägrad
Return label, refused
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 29 Jun 2005


Ankomstnummeretikett, rek
Receiving no label, reg items
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Feb 2010


Ankomstnummeretikett, rek
Receiving no label, reg items
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Nov 2002


Ankomstnummeretikett, rek
Receiving no label, reg items
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Nov 2002


Buntetikett för rekberv
Bundle label for registered mail
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Aug 2007


Postförskottsetikett
C.O.D. label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Aug 2002


Postförskottsetikett
C.O.D. label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 28 Sep 2002


Postförskottsetikett
C.O.D. label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 30 Aug 2002


Etikett för remittering av reklamation
Label for getting informaion regarding lost item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Jan 2007


Ess brev rek etikett
Ess reg label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 22 May 2004


Returetikett
Label for returned item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 feb 2010


Returetikett
Label for returned item
Tillagd eller ändrad/Added or revised 26 May 2002


Buntrtikett
Bundle lable
Tillagd eller ändrad/Added or revised 25 feb 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 30 Apr 2004


Information om rätt address
Information on correct address
Tillagd eller ändrad/Added or revised 22 Nov 2005


Etikett om rätt adress
Label regarding correct address
Tillagd eller ändrad/Added or revised 25 Oct 2001