/revised 11 Aug 2010
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


Etikett om felakig adress
Label regarding wrong address
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Feb 2010


Anmaning att meddela korrekt adress
Request to inform about correct address
Tillagd eller ändrad/Added or revised 22 Oct 2002


Etikett angående försening p.g.a adressfel
Label regarding delay due to address error
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Jun 2005


Ankomstetikett för förtullad försändelse till företag
Receiving  label customs cleared item to a company
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Oct 2006


Etikett för företagspaket
Label for commercial parcels
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Aug 2007


Förkortad liggetid
Shorter time for fetching
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 feb 2010


Etikett för förnyad utkörning
Label for renewed attemptl to deliver
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Mar 2002


Returetikett
Label for returned item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 15 Nov 2007


Fästremsa för mottagningsbevis
Affixing strip for return receipt
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Feb 2009


Etikett för skadad försändelse
Label for damaged item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Feb 2009


Etikett Försändelsen ej efterfrågad
Label for item not claimed
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 May 2002


Etikett Försändelsen ej efterfrågad
Label for item not claimed
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 July 2010


Etikatt angående införseldeklaration
Label regarding need for customs declaration
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Jan 2007


Etikett för försenad försändelse
Llabel for delayed item
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Jan 2007


Etikett för skadad försändelse
Label for damaged item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Jan 2010


Etikett för stulen försändelse
Label for stolen item
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 feb 2004


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Oct 2008


Etikett för skadad försändelse
Label for damaged item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Jun 2004


Kraschpostetikett
Crash mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 feb 2010


Etikett för misslyckad lördagsutdelning
Label for failure in Saturday delivery
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Aug 2010


Etikett för försändelse som lösenbelagts då den godkänts som varuprov
Label for item taxed as not accepted as sample of no value
Tillagd eller ändrad/Added or revised 10 Apr 2002


Etikett för försändelse som lösenbelagts då den godkänts som varuprov
Label for item taxed as not accepted as sample of no value
Tillagd eller ändrad/Added or revised 10 Apr 2002


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 30 Mar 2003


Etikett for försändelse som skall tullgranskas
Label for item to be controled by customs
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Feb 2009


Kraschpostetikett
Crash mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 April 2004


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Nov 2003


Returetikett
Label for returned item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Apr 2010


Returetikett
Label for returned item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 10 Oct 2006


Returetikett
Label for returned item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Sep 2009


Förtullat-etikett
Label indicaring customs clearance
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 26 Jan 2010


Förtullat-etikett
Label indicaring customs clearance
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 26 Jan 2010


Etikett angående magasinshyra
Label regarding storage fee
Tillagd eller ändrad/Added or revised 5 Mar 2007