/revised 20 Aug 2010
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels
U-W

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


Etikett Undersökt/Geprüft
Label Undersökt/Geprüft (=examined)
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Feb 2010


Reklammärke från frimärksavdelmimgen
Poster stamp from stamp department
Tillagd eller ändrad/Added or revised 30 May 2002


Ilpaket-etikett
Label for urgent parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Aug 2010


Etikett Utförsel medgiven
Export admitted label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Aug 2010


Etikett för utkörningspaket
Label for parcels to be delivered at the door
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Jan 2006


Buntrtikett
Bundle lable
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 25 Feb 2004


Assetikett
Insured mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Jan 2007


Assetikett
Insured mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Oct 2008


Assetikett
Insured mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Feb 2010


Asspaketetikett
Insured parcel mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Sep 2009


Assetikett
Insured mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Nov 2007


Assetikett
Insured mail label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 29 Dec 2008


Eetikett för ankommande utrikes asspaket
Label for incoming foreign insured parcels
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Feb 2007


Etikett för ankommande utrikes ass-flygpaket
Label for incoming foreign insured air mail parcels
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Oct 2006


Språkvårdsreklam
Mmarketing for Swedish language
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Jan 2007


Etikett för utrikes asspaket
Label for insured parcel sent abroad
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Sep 2002


 Valutakontroll-oblat
Currency controle seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Mar 2010


Valutakontroll-etikett
Currency controle label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 25 Jan 2007


Buntrtikett
Bundle lable
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 25 Feb 2004


Uppmaning att informera om nytt postnummer
Demand to inform about new postal code
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Sep 2009


Etikettstyp: Uppmaning att informera om frtt adress
Label type: Demand to inform about correct address
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 Aug 2010


Uppmaning att stämpla prydligt
Request for nice cancellation
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 Aug 2010


Uppmaning att informera om nytt postnummer
Demand to inform about new postal code
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 30 Sep 2004


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 28 May 2006


Essbrev värde etikett
Label for insured letter
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Jan 2007


Reklametikett för postgiro
Marketing label for postal giro accounts
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Jun 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 30 Apr 2004


Skadad försändelse
Damaged item
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Jan 2007


Etikett för vidaresändning som A-post
Label for re-mailing as A-mail (priority)
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 Mar 2007


Information om flyttning
Information on removal
Tillagd eller ändrad/Added or revised 22 Nov 2005


Adressetkiett från Postens Kundtjänst
Address label from Postens Kundtjänst
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Jun 2002


Värdebuntsetikett
Label for bundle of insured mail
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Aug 2007


Nummeretikett för asspaket
Number label for insured parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 May 2005


Nummeretikett för asspaket
Number label for insured parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 29 Mar 2002