last changed-senast ändrad: 27 Aug 2015
(For English version click here)
Funktionärer och kontaktpersoner
Ordförande Staffan Karlsson ( staffan.karlsson310@tele2.se )
Sekreterare Giselher Naglitsch ( giselher.naglitsch@comhem.se )
Redaktör Richard Bodin ( fnpost@hotmail.com )
Webmaster Sören Andersson ( sa@sastamps.se )
MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER

BÖCKER OCH LITTERATUR
(Bl.a. Nyutgåva: Postlägenheter till utlandet 1940-1945 och Aktuellt om Posthistoria nr 11)

POSTHISTORISK HANDBOK 1920-1994, Tolv kapitel nu on-line

POSTALA ETIKETTER

FÄRGADE NORMALSTÄMPLAR

LÖSENSTÄMPLAR, centimevalör

LÖSENSTÄMPLAR, bråkstreckstyp

FÖRTULLNINGSAVGIFT OCH DRAGARPENGAR 1921-1993

SINGELFRANKERING POSTEMBLEM

SINGLEFRANKERING TRE KRONOR

USAs PRESIDENTUTGÅVA 1938 PÅ FÖRSÄNDELSER TILL SVERIGE

LÖSENFÖRSÄNDELSER FRÅN USA TILL SVERIGE

LÄNKAR

-o-o-o-

RELATERADE ICKE POSTHISTORISKA AVSNITT

SVENSK-AMERIKANSKA BREVMÄRKEN (uppdat 2 feb)
 
 
 
 
 
 

 

SSPDs VERKSAMHET
SSPD betyder "Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation". Vi ägnar oss åt studiet och samlandet av svensk posthistoria. Stor vikt läggs vid att ledamöterna presenterar sina rön i form av artiklar, böcker och på utställningar. Vi har mötesverksamhet i Göteborg, Malmö och Stockholm, samt årligen en posthistorisk dag som ofta arrangeras i samarbete med Postmuseum.
Vi publicerar en egen skrift kallad Aktuellt om posthistoria. Antalet ledamöter är ca 120. Det går inte att ansöka om inval utan detta sker endast efter inbjudan från styrelsen.

På en säskilda undersidor finner Du aktulla möten och sammankomster (uppdaterad 15 dec 2014) och Böcker och litteratur till försäljning (uppdaterad 1 nov 2012)

På denna hemsidan sammanställs och publiceras fortlöpande arbetet med Posthistorisk Handbok 1920-1994. (uppdaterat 30 nov 2012)

Vi  har också forskningsprojekt on-line angående

-Svenska Postala Etiketter (uppdaterat 25 jan 2015)
-Lösenstämplar med centimevalör (uppdaterat 19 jun 2015)
-Lösenstämplar av bråkstreckstyp (uppdaterat 11 aug 2010)
-Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993 (uppdaterat 28 sep 2010)
-Färgade Normalstämplar (uppdaterat 17 oktober 2011)
-Singlefrankeringar med Postemblem(uppdaterat 27 aug 2015)
-Singlefrankeringar med Tre Kronor (uppdaterat 5 aug 2015)
-USAs Presidentutgåva 1938 på försändelser till Sverige (uppdaterat 16 Aug 2010)
- Lösenförsändelser från USA till Sverige (uppdaterat 16 aug 2010)

Värdefulla länkar med kvalificerat posthistoriskt innehåll (uppdaterade 4 juni 2012) finner Ni på en särskild undersida.
 

Vill Ni veta mera om SSPD, något inom svensk posthistoria eller beställa våra skrifter kontakta oss på e-mail

---
Denna sida har som enda svenska sida erhållit utmärkelsen "Två stjärnor" vid FIPs utvärdering 1999