/revised 30 Sep 2004
Swedish Postal History Society (SSPD)
Möten och Sammankomster
Meetings

SSPDs möten i Stockholm, hösten 2004, alla på Postmuseum

Onsdag 20 oktober kl 18.30; Leon Nordin visar delar av sin samling Svensk Posthistoria

Lördag 13 november Posthistoriska dagen. Museet öppnar 11.00.
Temat är Postvägarna österut via Ålands hav, Haparanda och Preussen

Ett ytterligare möte i November är planerat. Då diskuterar vi okika intressanta objekt medlemmarna tagit med sig.

---ooo---

Meetings in Stockholm Oct-Nov 2004
(All meetings at the Postal Museum)

Oct 20, 6.30 p.m: Leon Nordin shows Postal History form Eric XIV to Oscar II

No