/revised 15 dec 2014
Swedish Postal History Society (SSPD)
Möten och Sammankomster

Meetings

Våren 2015

Stockholm
 

Postmuseum 18:30.

- 21 januari konferensrum Paketet (uppe vid biblioteket).
"Intressanta försändelser under oscarsperioden". Robert Stoltz (Uppsala).

- 18 februari konferensrum Brevet.
"Jämtland" Gustaf Ancarcrona. Tillsammans med Hembygdsfilatelisterna.

- 18 mars konferensrum Paketet.
Anders Fridell (Stockholm) visar intressanta försändelser från sina
samlingar.

- 15 april konferensrum Brevet
  Årsmöte
"Dubbla brevkort i den internationella postutväxlingen" Tomas Karlsson.

---ooo--

Malmö

meddelas senare