Halvtariffkorsband

Den 1 dec 1938 infördes ett försändelseslag som betecknades halvtariffkorsband. Det förekom endast i utrikes trafik och tidvis till ett begränsat antal länder. UPU-reglerna tillät en nedsättning av standardportot för trycksaker med högst 50% om försändelsen utgjordes av tidningar som sändes direkt av utgivaren eller dennes ombud. Senare utvidgade UPU området att även gälla böcker och noter. Det var frivilligt för UPU-medlemmarna att använda reglerna och Sverige tillämpade dem med en mycket restriktiv hållning, då man endast kom att tillåta periodica intagna i inländska tidningstaxan som sändes av utgivaren eller dess ombud. Taxeinformationen kom även att hamna under tidningsrörelsen varför den har varit föga uppmärksammad av svenska posthistoriker. Före 12 jan 1953 finns inga klara regler för hur försändelserna skulle påtecknas så det är lite oklart hur de i praktiken såg ut. Från denna dag skulle de påteckans "Halvtariff" eller två liggande kors. Redan 1 juli 1953 ändras detta till "imprimés à taxe réduite". Från 1 jun 1957 till 10 nov 1962 finns krav på att avsändaradressen skall vara "åtryckt" varmed synes avses att den skall vara anbringad i tryckpress.
 


Halvtariffkorsband till Japan 1jan 1978-31 dec 1978 250-500 gram; 140 öre Flygavgift 250/300 gram 90 öre/50 gram= 540 öre. Totalt 680 öre.Taxa för halvtariffkorsband 1 dec 1938-30 jun 1972
 
Vikt, gram 1 dec 1938-31 mar 1948 1 jul* 1948- 31 maj 1957 1 jun 1957- 30 jun 1962  1 jul 1962- 30 jun 1964 1 jul 1964- 31 dec 1966 1 jan 1967- 

28 feb 1969

1 mar 1969-30 jun 1972
100 5 10 15 20 25 30 35
200 10 15 20 30 35 40 45
300 15 20 25 40 45 50 55
ytterligare 100 5 5 5 10 10 10 10
 * Postala Meddelanden 1961:1 anger 1 april, förmodligen fel

 Taxa för halvtariffkorsband 1 jul 1972-31 dec 1980
 
 
Vikt 1 jul 1972- 30 dec 1975 1 jan 1976- 31 dec 1976 1 jan 1977- 31 dec 1977 1 jan 1978- 31 dec 1978  1 jan 1979-31 dec 1980
50 gr 35 40 50 55 65
100 gr 45 45 60 70 85
250 gr 55 60 75 85 105
500 gr 90 105 125 140 175
1000 gr 170 175 215 240 300
2000 gr 280 290 350 385 485
Ytterligare1000

 gr (endast påsar)

140 145 190 210 260

Avgift från 1 jan 1981. Flygportona publicerades först 1 jun 1981 för lägre vikter och 1 juli för tyngre påsar så det är tveksamt vilket flygporto som gällde 1 jan-1 jun/1jul
Vikt Ytpost Flyg, Europa Flyg Utom Europa
50 gr 80 100 120
100 gr 100 150 170
250 gr 125 175 275
500 gr 225 325 425
1000 gr 400 600 900
2000 gr 600 1 000 1 600
Ytterligare1000
 gr (endast påsar)
350 550 850

Flygposttilläggen före den 1 jan 1981 framgår av Karin Svahn: Flygporton 1920-1992. Undantag är dock perioden 1 sep 1953 till 5 sep 1955. Här har Svahn tagit in en ändring till den förenklade taxan för poststationer i vilken inte flygtaxorna för halvtariffkorsband är med, varför dessa publiceras här(avser avgift/50 gram för försändelser över 20 gram):
 
 
Grupp Öre/50 gr
I 15
IIa 15
IIb 75
IIIa 60
IIIb 75
IIIc 120
IVa 120
IVb 15
IVc 60
IVd 75
V 150