/revised 9 Aug 2010
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels
X-Ö and numerals

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


Reklametikett för postgiro
Marketing label for postal giro accounts
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 27 Jun 2004


Returetikett
Return label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Jan 2007


Returetikett
Return label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 7 Oct 2007


Krashpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 21 Oct 2001


Valutakontrollremsa
Currency controle strip
Tillagd eller ändrad/Added or revised 28 Jul 2001


Etikett för försändelse öppnad av reklamationskontoret
Label for item opened by office of address investigations
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 May 2007


Anmaning att icke öppna försändelse om sänd till fel person
Request not to open item if missent
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Dec 2003


Etikett för försändelse öppnad av reklamationskontoret
Label for item opened by office of address investigations
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 1 Oct  2003


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Jan 2009


Ltikett för adress och kort meddelande
Label for address and short message
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 20 May 2002


Censurremsa
Censor strip
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Oct 2002


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 Oct 2005


Postbankens förslutningsoblat
Paper seal from Postal Saving Bank
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 1 Feb 2002


Eftersändningsetikett
Remailing label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2007


Eftersändnings/returetikett utan tryck använd som förslutningsremsa
Remailing/return label without print used as seal
Tillagd eller ändrad/Added or revised 26 May 2002


Adressetikett
Address label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 22 Jul 2004


Adressetikett
Address label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 22 Jul 2005


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Oct 2008


Förslutningsoblat
Paper seal

Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 Dec 2003


Eftersändningsetikett utan tidsangivelse
Remailing label without time indication
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Aor 2007


Paketikett
Parcel label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Paketikett
Parcel label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Nov 2001


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Sep 2003


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 4 Jan 2005


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Jan 2009


Eftersändningsetikett
Remailing label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 5 May 2005


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 14 Jan 2007


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Aug 2010


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Feb 2010


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Feb 2005


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Apr 2007


Ankomstnummer-etikett
Receiving number label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Jun 2004


Ankomstnummer-etikett
Label for recceiving number
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Oct 2006


Ankomstnummer-etikett
Label for recceiving number
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Jun 2004


Sorteringsetikett för paket
Sorting label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 22 Jul 2005