/revised 9 Aug 2010
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels
S

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


Etikett för söndagsutdelning
Label for Sunday delivery
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Mar 2004


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 24 Jan 2007


Kraschpostetikett
Crash mail label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 8 Sep 2004


Etikett för paket som skall tullgranskas
Label for parcel which shall be cleared by customs
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Feb 2010


Buntetikett
Bundle label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Apr 2004


Skolpostetikett
Label for school mail
Tillagd eller ändrad/Added or revised 31 Mar 2002


Anmnaning att använda boxadress
Asking to use P.O.Box address
Tillagd eller ändrad/Added or revised 17 Sep 2004


Etikett för skrymmande paket
Lable for bulky parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 26 Jul 2006


Etikett om ny adress
Label regarding new address
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Jun 2006


Etikett om felaktig adress
Label regarding wrong address
Tillagd eller ändrad/Added or revised 13 Sep 2009


Etikett för sammanställning av avgifter på paket från utlander
Label for listing of fees for incoming foreign parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 29 dec 2008


Etikett för statistikpaket
Label for parcel subject to a stastical survey
Tillagd eller ändrad/Added or revised 7 Jan 2007


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Aug 2010


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 12 Jan 2007


Förtullat-etikett
Label indicaring customs clearance
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 9 Aug 2002


Dirigeringsetikett för paket
Routing label for parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 May 2007


Ankomstnummeretikett för stort brev
Receiving number label for big letter item
Tillagd eller ändrad/Added or revised 21 Oct 2001


Etikett för Sverige-paket postorder-retur
Label for Sweden parcel; return of mail order item
Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 Dec 2001


Etikett för adress och kort meddelande
Label for address and short message
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Jan 2005