/revised 6 Apr 2010
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels
Posth-Pö

Klicka på bilden för mer information
Click on the image for more information


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised  27 Jan 2007


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 6 Apr 2010


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Nov 2003


Reklammärke från Postmuseum
Poster stamp from the Postal museum
Tillagd eller ändrad/Added or revised 31 dec 2005
Flera typer beskrivna/several types described


Reklammärke från Postmuseum
Poster stamp from the Postal museum
Tillagd eller ändrad/Added or revised 31 Dec 2005
Flera typer beskrivna/several types described


Inforamtion om postnummer i adress
Post code information label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 15 July 2007


Postpaket-etikett
Label for postal parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Feb 2010


Etikett för poströst-kuvert
Label for postal vote cover
Tillagd eller ändrad/Added or revised 22 Dec 2001


Postsparbankens förslutningsoblat
Paper seal from Postal Saving Bank
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Jun 2005


Postsparbankens förslutningsoblat
Paper seal from Postal Saving Bank
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 Jun2005


Postsparbankens förslutningsoblat
Paper seal from Postal Saving Bank
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 1 Feb 2002


Etikett för beräkning av svenskt belopp på postförskott från utlandet
Label calculating the Swedish COD amount on incoming foreign items
Tillagd eller ändrad/Added or revised 3 Jan 2005


Asstejp
Tape to seal insured mail
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 29 Mar 2002


Arkivbuntsetikett för lagrade dokument
Achive bundle label
Tillagd eller ändrad/Added or revised 11 Jun 2006


Returetikett
Label for returned item
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 31 Mar 2002


Förslutningsoblat
Paper seal
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 16 Dec 2003


Postverkets tryckeris förslutningsremsa.
Post Office Printers' tape
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 4 May 2005


Etikett om snabba vhämtning av paket
Label asking for faster pick up of received parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Jan 2010


Etikett om rätt adress
Label regarding correct address
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 2 Feb 2010


A Prioritet etilett
A Priority label
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 31 Dec 2005


Etikett angående felaktig adress
Label regarding incorrect address
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 25 Jan 2007


Anmodan att hämta paket
Request to fetch parcel
Flera typer beskrivna/several types described
Tillagd eller ändrad/Added or revised 23 Oct 2005


Minimiålder för avhämtning av paket
Minimum age for fetching a parcel
Tillagd eller ändrad/Added or revised 19 May 2002