Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

i Västerås fanns 1.12.1962-31.1.1967 en grundtaxa för dragarpengar då öppning och vägning icke äger rum eller då försändelsen var under 10 kg vilken var 50 öre med tillägg på 15%. Avrundat blir detta 60 öre. Normalt skulle posten även ta ut en avgift på 70 öre men men i stället verkar man ha tagit ut den äldre avgiften på 50 öre som gällde till den 30 juni 1964 när dragarpengar gäldades. Denna försändelse är behandlad 26.4.1965