Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Förtullning i Malmö 23.12.1971. Denna avgift har ännu inte kunnat förklaras