Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 jul 1964-28 feb 1969
Dragarpengar vid förtullning i Göteborg 1 okt 1962-30 jun 1965, grundtaxa 75 öre+15% avrundat till 85 öre
Total avgift 1 jul 1964-30 jun 1965: 235 öre