Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993


Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen brevförsändelse 1 jul 1964-28 feb 1969:70 öre

Ytterligare exempel på samma avgift: