Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993


1 jul 1971-31 dec 1975, brevförsändelser, om belagda med avgifter: 200 öre