Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

i Västerås fanns vid denna tid en grundtaxa för dragarpengar då öppning och vägning icke äger rum eller då försändelsen var under 10 kg vilken var 50 öre. På denna skulle tillägg på 25% ske och avrundning till närnaste 5 öre, d.v.s totalt 65 öre. Normalt skulle posten även ta ut en avgift på 70 öre men så verkar inte ha skett. Ytterligare en försändelse till Västerås är känd med denna avgift