Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 jul 1964-28 feb 1969: 150 öre
Dragarpengar vid förtullning i Göteborg 1 jul 1965-9 Oct 1966 75 öre+25% avrundat till 95 öre
Total avgift 1 jul 1965-9 okt 1966: 245 öre

Ytterligare exempel på samma taxa