Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Dragarpengar vid förtullning i Göteborg 1 okt 1962-30 jun 1965, grundtaxa 75 öre+15% avrundat till 85 öre