Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Dragarpengar vid förtullning i Stockholm 0-20 kg när öppnad eller vägd 1 nov 1947-31 jul 1951 Grundtaxan 35 öre +40% avrundat till 50 öre