Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 apr 1959-30 jun 1964: 50 öre
Dragarpengar vid förtullning i Stockholm 1 okt 1962-30 jun 1965: 90 öre
Total avgift 1 okt 1962-30 jun 1964: 140 öre

Ytterligare exempel på denna taxa:

Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, 1 jul 1964-28 feb 1969: 150 öre
Dragarpengar vid förtullning i Stockholm 1 okt 1962-30 jun 1965: 90 öre
Total avgift 1 jul 1964-30 jun 1965: 240 öre