Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 Jul 1930-30 Jun 1948: 10 öre
Dragarpengar vid förtullning i Stockholm 0-20 kg när öppnad eller vägd 1 nov 1947-31 jul 1951 Grundtaxan 35 öre +40% avrundat till 50 öre
Total avgift 1 nov 1947-31 jun 1948: 60 öre