Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 Jul 1930-30 Jun 1948:10 öre
Dragarpengar vid förtullning i Göteborg 1 maj 1928-30 apr 1941: 35 öre
Total avgift 1 jul 1930-30 apr 1941: 45 öre