Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Dragarpengar för postpaket i Örebro. Enligt vår tolkning av taxan skulle vid denna tidpunkt 30 öre+40% avrundat till 40 öre utgå men av någon anledning har endast 35 öre tagits ut. 15 nov 1948-30 sep 1951