Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

På lösenetiketten står angivet 36 öre vilket tolkats som 30 öre av postanstalten. Försändelsen är fullt frankerad från Danmark varför det förmodligen är någon form av tullhanteringsavgift. I Uppsala fanns en gammal taxa för dragarpengar på brevförsändelser på 15 öre som vid denna tid skulle ökas med 180 %, d.v.s totalt 42 öre. 1962-65 var denna avgift 36 öre. Eventuellt kan detta ha med saken att göra. Avgiften kan således inte förklaras för närvarande.

Ett likartat objekt