Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 jul 1964-28 feb 1969: 150 öre
Dragarpengar vid förtullning i Malmö 1 mar 1967-31 dec 1968 förmodligen 70 öre+20% = 90 öre
Total avgift 1 mar 1967-31 dec 1968: 240 öre