Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993


Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 jul 1948-31 mar 1959: 30 öre
Dragarpengar vid förtullning i Stockholm 0-20 kg när öppnad eller vägd 23 maj 1952-24 aug 1955 Grundtaxan 35 öre +80% avrundat till 65 öre
Total avgift 23 maj 1952-24 aug 1955: 95 öre

Ytterligare exempel på samma taxa: