Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 jul 1964-28 feb 1969: 150 öre
Dragarpengar vid förtullning i Malmö 9 aug 1965-28 feb 1967 förmodligen 70 öre+20% = 85 öre
Total avgift 9 aug 1965-28 feb 1967: 235 öre

Objektets baksida: