Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Förtullning i Malmö 12.2.1969. Denna avgift har ännu inte kunnat förklaras