Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 apr 1959-30 jun 1964: 50 öre
Dragarpengar vid förtullning i Stockholm 19 maj 1958-30 sep 1962: 80 öre
Total avgift 1 apr 1959-30 sep 1962: 130 öre

Ytterligare exempel på samma taxa: