Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993


Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 jul 1948-31 mar 1959: 30 öre
Dragarpengar vid förtullning i Göteborg 7 jul 1952-4 dec 1955 Grundtaxan 35 öre +60% avrundat till 55 öre
Total avgift 7 jul 1952-4 dec 1955: 85 öre

Ytterligare exempel på samma taxa: